MISJA

Naszą misją jest krzewienie aktualnej szeroko pojętej wiedzy o czynności i strukturze tarczycy tak w stanie zdrowia, jak i w stanie choroby wśród lekarzy, biologów, biochemików i farmaceutów oraz wszystkich osób zainteresowanych.

DZIAŁANIA

Współpracujemy ze stowarzyszeniami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi, Polską Akademia Nauk, Polską Akademią Umiejętności, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczelniami i instytucjami medycznym.

ROZWÓJ

Podnosimy kwalifikacje zawodowe naszych członków oraz środowiska medycznego poprzez organizowanie posiedzeń, zjazdów i konferencji naukowych lub szkoleniowych z dziedziny tyreologii.

KIM JESTEŚMY CO ROBI

Polskie Towarzystwo Tyreologiczne zostało powołane do życia w Sandomierzu w 2007 roku podczas V Jubileuszowej Podkarpackiej Konferencji Endokrynologiczno-Diabetologicznej. Członkami Komitetu Założycielskiego byli: Profesor Michał Karasek, Profesor Małgorzata Karbownik-Lewińska, Profesor Andrzej Lewiński, Profesor Ewa Sewerynek oraz dr Witold Tomaszewski. Ogromną pomoc podczas powstawania Towarzystwa okazała firma Berlin-Chemie/Menarini i międzyinnymi za pomoc w utworzeniu PTT uzyskała jako pierwsza tytuł Przyjaciela Polskiej Tyreologii. W okresie swojego istnienia Towarzystwo zorganizowało cztery zjazdy (w Szczecinie, Zakopanem – połączony z konferencją Rak Tarczycy, Krakowie, Łodzi, Poznaniu ponownie w Szczecinie – VII Zjazd PTT odbędzie w tym roku w Bydgoszczy) oraz liczne konferencje tematyczne (min. Łódzkie Dni Tyreologiczne, Hot Topics – Endokrynologia, ze szczególnym uwzględnieniem tyreologii, Zachodniopomorskie Spotkania z Endokrynologią), w których w sumie uczestniczyło ponad dziesięć tysięcy osób.

_


ZAKRES DZIAŁAŃ

Naszą misją jest krzewienie aktualnej szeroko pojętej wiedzy o czynności i strukturze tarczycy tak w stanie zdrowia, jak i w stanie choroby wśród lekarzy, biologów, biochemików i farmaceutów oraz wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką.

Współpracujemy na stałe z licznymi stowarzyszeniami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz:

Aktualnie jesteśmy w trakcie pracy nad zaawansowanym systemem e-lernigowym, który umożliwi lekarzom z całej Polski podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie punktów edukacyjnych. Planujemy również uruchomić infolinię, na której pacjenci będą mogli zapytać ekspertów o swoje problem tyreologiczne. Będzie też funkcjonował czat z ekspertem. O uruchomieniu tych funkcjonalności poinformujemy zainteresowane osoby.

TESTIMOMIAL

Szanowni Państwo, Dziękuję bardzo za obdarzenie mnie zaufaniem i wybór na Prezesa PTT. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań by nasze Towarzystwo rozwijało się dalej, a jego rola w systemie ochrony zdrowia nadal rosła.

Author prof. dr hab. med. Anhelli Syrenicz Prezes Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego

SPONSOR SERWISU

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Zadzwoń na numer 91 425 35 40 lub wypełnij   FORMULARZ