Członkostwo

Szanowni Państwo,

Aby zostać Członkiem PTT należy wypełnić deklarację dostępną pod linkiem Zarejestruj się.

UWAGA: 
Prosimy o sprawdzenie czy Państwa przeglądarka ma włączoną funkcję JavaScript.

Decyzję o przyjęciu w poczet Członków podejmuje Zarząd.

Wysokość składki rocznej wynosi 100,00 PLN (sto złotych 00/100). Opłaty członkowskie za dany rok kalendarzowy prosimy wpłacać na konto Towarzystwa do dnia 31.03 danego roku.

BRE Bank SA 74 1140 1108 0000 2097 9500 1001 lub skorzystać z linków poniżej.

Przypominamy jednocześnie o uzupełnieniu zaległych składek wszystkim tym, którzy nie dokonali jeszcze wpłat z tytułu przynależności do Towarzystwa.


Aby dokonać przelewu z rachunku bankowego prosimy skorzystać z poniższych linków:


Informujemy, że zgodnie §19 pkt. 2 Statutu PTT, w przypadku nieopłacania składki przez okres 2 lat Zarząd Towarzystwa podejmuje decyzję o skreśleniu z listy Członków. Aby ponownie ubiegać się o przyjęcie w poczet Członków (zgodnie z §20 pkt. 5 Statutu) należy uzupełnić zaległe składki.

Zarząd Towarzystwa