Stanowisko Ekspertów dotyczące wprowadzenia nowej formuły produktu leczniczego Euthyrox ® N

W Polsce została wprowadzona do obrotu nowa formuła produktu Euthyrox®N – preparatu hormonu tarczycy wytwarzanego przez firmę farmaceutyczną Merck. Grupa ekspertów związana z Polskim Towarzystwem Endokrynologicznym i Polskim Towarzystwem Tyreologicznym wspomagana przez eksperta w dziedzinie farmakologii klinicznej przyjęła prezentowane poniżej stanowisko.

Przedstawione stanowisko jest obiektywną oceną wpływu nowej formulacji na proces leczniczy pacjentów w Polsce. Produkty lecznicze zawierające lewotyroksynę charakteryzują się wąskim przedziałem terapeutycznym i z tych względów konieczny jest spersonalizowany, indywidualny dobór  dawki u pacjentów. Zespoły naukowe i technologiczne w firmie Merck opracowały zmieniony skład preparatu lewotyroksyny dostępnego w Polsce pod nazwą Euthyrox®N. Głównym celem modyfikacji było  zapewnienie bardziej stabilnej zawartości substancji czynnej w trakcie całego okresu ważności leku oraz możliwości precyzyjnego dawkowania produktu, aby osiągnąć stężenia hormonów tarczycy w zakresie terapeutycznym. 

 

Dowiedz się więcej

Składki za rok 2020

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo, przypominamy o zapłaceniu składek za rok 2020 oraz zaległych do 31 marca 2020 roku. Jednocześnie informujemy, że zgodnie §19 pkt. 2 Statutu PTT, w przypadku nieopłacania składki przez okres 2 lat Zarząd Towarzystwa podejmuje decyzję o skreśleniu z listy Członków. Aby ponownie ubiegać się o przyjęcie w poczet Członków (zgodnie z §20 pkt. 5 Statutu) należy uzupełnić zaległe składki. Brak opłaconych składek uniemożliwia min. branie udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków PTT. 

Opłać Składkę


 

Dowiedz się więcej

Zarys Endokrynologii Klinicznej

NAKŁAD CHWILOWO WYCZERPANY

Zapraszamy do zakupu Zarysu Endokrynologii Klinicznej pod redakcją prof. dr hab. med. Anhellego Syrenicza.

Zarys endokrynologii klinicznej, książka napisana przez profesora Anhellego Syrenicza i jego zespół, jest podsumowaniem doświadczeń szczecińskiego ośrodka akademickiego z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć endokrynologii polskiej i światowej. Zapraszamy do zakupu książki, za jedynie 99,00 PLN.

 

 

 

 

 

 


 

Dowiedz się więcej