Walne Zgromadzenie Członków PTT

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego niniejszym zawiadamia, że zwołuje zgodnie z §25 Statutu Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego (”Zgromadzenie”) w pierwszym terminie na dzień́ 29 września 2023 r. o godz. 18:30, a w przypadku braku kworum (zgodnie z §30 Statutu Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego)  w drugim terminie na dzień́ 29 września 2023 r. o godz. 18:45 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym ul. Artura Grottgera 2, 20-029 Lublin. 

Dowiedz się więcej

Komunikat dotyczący profilaktyki jodowej

Szanowni Państwo,

w ostatnich dniach pojawiło się wiele pytań, czy w Polsce należy przyjmować preparaty jodu w dawkach blokujących jodochwytność tarczycy w związku z wydarzeniami na Ukrainie. 

Odpowiedź na to pytanie brzmi zdecydowanie NIE.  

Dowiedz się więcej

Stanowisko Ekspertów dotyczące wprowadzenia nowej formuły produktu leczniczego Euthyrox ® N

W Polsce została wprowadzona do obrotu nowa formuła produktu Euthyrox®N – preparatu hormonu tarczycy wytwarzanego przez firmę farmaceutyczną Merck. Grupa ekspertów związana z Polskim Towarzystwem Endokrynologicznym i Polskim Towarzystwem Tyreologicznym wspomagana przez eksperta w dziedzinie farmakologii klinicznej przyjęła prezentowane poniżej stanowisko.

Przedstawione stanowisko jest obiektywną oceną wpływu nowej formulacji na proces leczniczy pacjentów w Polsce. Produkty lecznicze zawierające lewotyroksynę charakteryzują się wąskim przedziałem terapeutycznym i z tych względów konieczny jest spersonalizowany, indywidualny dobór  dawki u pacjentów. Zespoły naukowe i technologiczne w firmie Merck opracowały zmieniony skład preparatu lewotyroksyny dostępnego w Polsce pod nazwą Euthyrox®N. Głównym celem modyfikacji było  zapewnienie bardziej stabilnej zawartości substancji czynnej w trakcie całego okresu ważności leku oraz możliwości precyzyjnego dawkowania produktu, aby osiągnąć stężenia hormonów tarczycy w zakresie terapeutycznym. 

 

Dowiedz się więcej

Składki za rok 2023

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo, przypominamy o zapłaceniu bieżącej składki członkowskiej oraz zaległych składek  do 31 marca 2023 roku. Jednocześnie informujemy, że zgodnie §19 pkt. 2 Statutu PTT, w przypadku nieopłacania składki przez okres 2 lat Zarząd Towarzystwa podejmuje decyzję o skreśleniu z listy Członków. Aby ponownie ubiegać się o przyjęcie w poczet Członków (zgodnie z §20 pkt. 5 Statutu) należy uzupełnić zaległe składki. Brak opłaconych składek w terminie uniemożliwia min. branie udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków PTT. 

Opłać Składkę


 

Dowiedz się więcej

Zarys Endokrynologii Klinicznej

NAKŁAD CHWILOWO WYCZERPANY

Zapraszamy do zakupu Zarysu Endokrynologii Klinicznej pod redakcją prof. dr hab. med. Anhellego Syrenicza.

Zarys endokrynologii klinicznej, książka napisana przez profesora Anhellego Syrenicza i jego zespół, jest podsumowaniem doświadczeń szczecińskiego ośrodka akademickiego z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć endokrynologii polskiej i światowej. Zapraszamy do zakupu książki, za jedynie 99,00 PLN.

 

 

 

 

 

 


 

Dowiedz się więcej