Składki za rok 2018

Składki za rok 2018

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo, przypominamy o zapłaceniu składek za rok 2018 oraz zaległych do 31 marca 2018 roku. Jednocześnie informujemy, że zgodnie §19 pkt. 2 Statutu PTT, w przypadku nieopłacania składki przez okres 2 lat Zarząd Towarzystwa podejmuje decyzję o skreśleniu z listy Członków. Aby ponownie ubiegać się o przyjęcie w poczet Członków (zgodnie z §20 pkt. 5 Statutu) należy uzupełnić zaległe składki. Brak opłaconych składek uniemożliwia min. branie udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków PTT. 

Opłać Składkę