Zarząd

Szanowni Państwo,

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków PTT, które odbyło się w dniu 29 wrzesnia 2023 roku w Lublinie
wybrano Zarząd Główny oraz Główną Komisję Rewizyjną Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego.

ZARZĄD GŁÓWNY


Prezes:
prof. dr hab. med. Anhelli Syrenicz (Szczecin) 

Wiceprezesi:
prof. dr hab. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk (Kraków)
prof. dr hab. med. Małgorzata Karbownik-Lewińska (Łódź)
prof. dr hab. med. Marek Ruchała (Pozań)

Sekretarz:
prof. dr hab. med. Marek Dedecjus (Łódź/Warszawa)

Skarbnik:
dr n. med. Witold Tomaszewski (Łódź)

Członkowie Zarządu:
​prof. dr hab. med. Grzegorz Kamiński (Warszawa)
prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński (Łódź)
prof. dr hab. med. Ewelina Szczepanek-Parulska (Poznań)
​prof. dr hab. med. Arkadiusz Zygmunt (Łódź)

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA


Przewodniczący:
dr hab. med. Przemysław Biliński (Łódź)

Członkowie:
prof. dr hab. med. Zbigniew Adamczewski (Łódź)
prof. dr hab. med. Roman Junik (Bydgoszcz) 
dr hab. med. Aldona Kowalska (Kielce)
dr n. med. Małgorzata Trofimiuk-Müldner (Kraków)