Zarys Endokrynologii Klinicznej

Zarys Endokrynologii Klinicznej

Zarys endokrynologii klinicznej stanowi cenne uzupełnienie publikacji endokrynologicznych dostępnych na krajowym rynku wydawniczym. Z uwagi na obszerność zagadnień i objętość dzieła można je potraktować jak endokry-nologię kliniczną, a nie zarys. Książka zawiera wszystkie aktualne zagadnienia endokrynologiczne, a dodatkowo został umieszczony rozdział poświęcony zaburzeniom gospodarki węglowodanowej, gdyż główny autor i jednocześnie redaktor naukowy – prof. Anhelli Syrenicz, specjalista nie tylko z endokrynologii, ale także z diabetologii, stoi na stanowisku, że diabetologia stanowi nieodłączną część endokrynologii. „Zarys endokrynologii klinicznej” jest dziełem jednego ośrodka akademickiego – Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Stanowi podsumowa-nie doświadczeń pracowników Kliniki Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych PUM w diagnostyce i leczeniu chorych z zaburzeniami endokrynologicznymi, jak również uwzględnia dokonujący się postęp w endokry-nologii zarówno w Polsce, jak i na świecie. Książka przeznaczona jest nie tylko dla endokrynologów, ale także dla ginekologów, specjalistów chorób wewnętrznych, pediatrów i lekarzy rodzinnych, jednak należy podkreślić, że będzie także bardzo pomocna w szkoleniu studentów medycyny. To bardzo wartościowa pozycja na rynku wydawniczym przydatna lekarzom wielu specjalności medycznych, bardzo istotna w ich procesie edukacyjnym. 
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sworczak 

 


 

Zamawiam z odbiorem osobistym