Zarząd

Szanowni Państwo,

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków PTT, które odbyło się w dniu 12.04.2013 roku
wybrano Zarząd Główny oraz Główną Komisję Rewizyjną Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego.

ZARZĄD GŁÓWNY


Prezes:
prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński (Łódź)

Wiceprezesi:
prof. dr hab. med. Jan Brzeziński (Łódź)
prof. dr hab. med. Anhelli Syrenicz (Szczecin)

Sekretarz:
prof. dr hab. med. Marek Ruchała (Poznań)

Skarbnik:
dr n. med. Witold Tomaszewski (Łódź)

Członkowie Zarządu:
prof. dr hab. med. Tomasz Bednarczuk (Warszawa)
prof. dr hab. med. Barbara Jarząb (Gliwice)
prof. dr hab. med. Jerzy Sowiński (Poznań)

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA


Przewodniczący:
dr hab. med. Przemysław Biliński (Łódź)

Członkowie:
prof. dr hab. med. Roman Junik (Bydgoszcz)
prof. dr bab. med. Grzegorz Kamiński (Warszawa)
dr hab. med. Aldona Kowalska (Kielce)
prof. dr hab. med. Katarzyna Łącka (Poznań)