Poniżej znajdą Państwo dokumenty w postaci plików PDF, które można pobrać.

 • Statut
  Statut Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego został uchwalony na zebraniu Członków Założycieli w dniu 31 lipca 2007 roku. Poprawki do Statutu zostały naniesione w dniu 7 września 2007 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Założycieli w Sandomierzu.
 • KRS
  Pobierz aktualny wypis KRS ze stron Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • REGON
  Nr REGON został nadany Polskiemu Towarzystwu Tyreologicznemu decyzją GUS z dnia 12-02-2009 roku.
 • NIP
  Nr NIP został nadany Polskiemu Towarzystwu Tyreologicznemu decyzją Naczelnika I US Łódź-Górna z dnia 08-04-2009 roku.