Rejestracja i opłata za udział w VII Zjeździe PTT

Rejestracja i opłata za udział w VII Zjeździe PTT

Szanowni Państwo,


Jedyną formą zgłoszenia uczestnictwa jest droga elektroniczna. 
Pola oznaczone * należy wypełnić obowiązkowo. 
Prosimy o uważne podanie adresu e-mail, gdyż będzie to podstawowa droga komunikowania się z Państwem. 
Informujemy, że podczas rejestracji możliwe jest podanie indywidualnego adresu e-mail, który jest podstawowym elementem identyfikującym użytkownika. 
Prosimy o niekorzystanie z adresów e-mail tzw. ogólnych - klinik, sekretariatów, biur - ponieważ adresy są weryfikowane i mogą być użyte jedynie raz.
 

REJESTRACJA NA ZJAZD

 


Aby opłacić udział w VII Zjeździe PTT prosimy "kliknąć" na cenę w odpowiednim wariancie podanym w poniższej tabeli.

Opłata za udział w VII Zjeździe PTT (członek PTT)

  800 PLN

Opłata za udział w VII Zjeździe PTT (pozostali uczestnicy)

  850 PLN

Opłata za udział w VII Zjeździe PTT (doktorant/student)

  400 PLN

Opłata jednodniowa za udział w VII Zjeździe PTT

  400 PLN

Udział w Wieczorze Towarzyskim

  350 PLN

Udział w Wieczorze Towarzyskim osoby Towarzyszącej

  350 PLN