Składki

Składki

Szanowni Państwo,

W związku przebudową naszego serwisu przedłużamy okres opłacenia zaległych składek do 30 czerwca 2017 roku. Jednocześnie informujemy, że zgodnie §19 pkt. 2 Statutu PTT, w przypadku nieopłacania składki przez okres 2 lat Zarząd Towarzystwa podejmuje decyzję o skreśleniu z listy Członków. Aby ponownie ubiegać się o przyjęcie w poczet Członków (zgodnie z §20 pkt. 5 Statutu) należy uzupełnić zaległe składki. Brak opłaconych składek uniemożliwia branie udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków PTT. Osoby, które na dzień 1.07.2017 nie będą miały opłaconych wszystkich składek, nie będą mogły wziąć udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków PTT. Lista osób uprawninych do udzialu w Walnym Zgromadzeniu Członków PTT zostanie opublikowana na stronie Towarzystwa do 15.07.2017 roku w zakładce DOKUMENTY.

Opłać Składkę